ByTheWay Bermherstel

Over ons

Bent u betrokken bij, het onderhoud aan wegen, bermen en/of de verkeersveiligheid?
Dan komen wij graag met u in contact om van gedachten te wisselen over uw uitdagingen en hoe onze innovatieve oplossingen u daarbij zouden kunnen helpen.

Een berm die op het juiste afschot liggend vlak en draagkrachtig aansluit op de wegverharding is zowel een must voor de verkeersveiligheid als een behoud voor de wegverharding.
Het tijdig onderhouden van het bermprofiel met de werkmethoden van ByTheWay leidt direct tot kostenbesparingen van tientallen procenten op het onderhouden van uw bermprofiel met bijkomend een veelvoud aan besparingen op de kosten voor het onderhoud aan de wegverharding.

Alleen al in Nederland vinden er jaarlijks 1400 ernstige bermongevallen plaats waarbij 200 doden te betreuren zijn. Wereldwijd gaan de aantallen met respectievelijk 3 miljoen ernstige bermongevallen en een half miljoen doden ons voorstellingsvermogen te boven.
“BERMEN MOETEN EN KUNNEN VEILIGER”

Hiernaast kan adequaat onderhoud van het bermprofiel de kosten voor onderhoud aan de wegverharding tot 50% reduceren. Het gaat dan met name om scheuren, afbrokkelen en verzakking van de wegverharding op plaatsen waar water in de stukgereden bermen blijft staan. De kosten voor het onderhoud van het bermprofiel met onze unieke werkmethoden zijn substantieel lager dan die van conventionele werkwijzen en slechts een fractie van de kosten voor het onderhoud aan de wegverharding. Samengevat: Goed onderhoud van het bermprofiel door ByTheWay verbetert de verkeersveiligheid en bespaart een veelvoud van de hiervoor te maken kosten op de kosten voor onderhoud aan de wegverharding.

Met onze producten en diensten willen wij bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en het doelmatig besteden van (overheids)gelden onder het motto:

“MEER VEILIGHEID en LAGERE KOSTEN”

Onze PRODUCTEN:
– de KLEISER®bh: Efficiënt herstel van vlakheid en draagvermogen van bermen direct naast de wegverharding.
– de KLEISER®vr: Effectief herstel waterafvoer van bermen onder de geleiderail.
– de KLEISER®sh: Duurzaam verwijderen houtopslag.
Onze machines en werkwijzen zijn Internationaal gepatenteerd.

OPDRACHTGEVERS:
ByTheWay biedt haar diensten aan aan gemeentelijke, provinciale of andere weg- en groenbeheerders en hoofdaannemers. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een bedrijf uit de regio en soms ook door de wegbeheerder zelf.

SAMENWERKING BELONEND TARIEF:
Voor de afrekening heeft ByTheWay een tarief ontwikkeld dat er automatisch voor zorgt dat meevallers maar ook tegenvallers financieel worden gedeeld met de opdrachtgever. Dit tarief komt het onderling vertrouwen en de samenwerking ten goede en het maakt het hanteren van een (hoge) risico-opslag overbodig.

BUITENLAND:
Voor Duitsland, een aantal andere West-Europese landen en de VS zijn we op zoek naar partners om ook daar de toepassing van onze innovaties mogelijk te maken.

Gemarkeerd product

KLEISER®bh+++, uitbreiding op de KLEISER®bh: In lijn bermloswerkinrichting met spatscherm en schuifbord.

KLEISER®bh+++ Met deze uitbreiding op de KLEISER®bh realiseren we zowel een verbetering van de kwaliteit als een verdubbeling van de werksnelheid. Aan parallellogrammen bevestigde messen werken de berm, voorafgaand aan de bewerking met de band, licht los waardoor direct naast de wegverharding de hechting met het opgebrachte materiaal verbetert en verderop in de berm het materiaal gemakkelijker door de band kan worden losgefreesd. Het spatscherm laat een hogere draaisnelheid van de band toe. Eventueel op de wegverharding geworpen materiaal wordt door het spatscherm opgevangen en terug in de berm geschoven. Tot slot zorgt een instelbaar schuifbord ervoor dat het langs de wegverharding gebrachte materiaal wordt vlakgeschoven voordat verdichting met de wielen van de kraan plaatsvindt. Ook kan er met het schuifbord extra materiaal in de diepere gaten worden geschoven waardoor ook op die plaatsen met één werkgang kan worden volstaan KENMERKEN: – Verbeterde hechting van het opgebrachte materiaal met de licht losgewerkte onderlaag. – Strakker eindresultaat door voorvlakken met het schuifbord. – Werksnelheid op kleibermen met freesasfalt tot 2 km/uur met een dagproductie tot 10 km/dag.

Lees verder »

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top