DAGnl

Over ons

DAGnl is een groep van verschillende adviesbureaus, allen met een eigen specialiteit en identiteit. Met oog voor de omgeving maken wij steeds bewuste keuzes. Waarbij constant naar een evenwicht tussen duurzaamheid en efficiency wordt gezocht. Of het nu gaat om ontwerpen, realiseren of onderhouden van objecten en projecten; in alle facetten van het proces kan DAGnl de zorg uit handen nemen. Van het eerste idee tot compleet ontwerp en bij de begeleiding van de uitvoering staat DAGnl klaar.

Wij staan als organisatie voor: no-nonsense met korten lijnen, eerlijkheid, samenwerking en flexibiliteit en verzorgen van realistische en uitvoerbare producten.

Gemarkeerd product

Stedenbouw

De kwaliteit van de omgeving bepaalt voor een belangrijk deel het woon- en leefgenot. DAGnl ontwerpt en adviseert op het gebied van stedenbouw, landschap en gebiedsontwikkeling. Van de eerste schets tot het uiteindelijke indiening van het bestemmingsplan. VERANTWOORDE EN REËLE OPLOSSINGEN De adviesgroep stedenbouw & landschap draagt bij aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Zorgvuldig wordt er een analyse gemaakt van gebiedsspecifieke kenmerken, die vervolgens als uitgangspunt dienen voor het maken van een stedenbouwkundig ontwerp. Door alle relevante aspecten te betrekken bij de ontwikkeling van (stedelijk) gebied, komt DAGnl altijd met verantwoorde en reële oplossingen die te verwezenlijken zijn. VAN PROJECTBESLUITEN TOT PLANREGELS Naast het maken van een stedenbouwkundig ontwerp kan DAGnl alle bijkomende procedures. Deze discipline valt onder Buro Stedenbouw en Buro Borgland. ONZE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN STEDENBOUW: – Bestemmingsplannen (toelichting, regels en verbeelding) – Ruimtelijke onderbouwing – Coördinatie milieuonderzoeken t.b.v. bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing – Stedenbouwkundige plannen (van schetsplan tot definitief ontwerp) – Landschapsplannen (van schetsplan tot definitief ontwerp) – Verkavelingsplannen en inrichtingsplannen (van schetsplan tot definitief ontwerp) – 3D visualisaties – Fotobewerkingen – Presentatietekeningen – Gebiedsvisie – Quickscan planologische mogelijkheden en milieu

Lees verder »

Products

Vacatures

Cycling in Amsterdam at Sunset

TEKENAAR-WERKVOORBEREIDER KAATSHEUVEL

OVER DE FUNCTIE
Heb jij oog voor detail, passie en zoek je een uitdaging op het gebied van de civiele techniek in de omgeving van Kaatsheuvel? Kan je zelfstandig en nauwkeurig ontwerpen, bestekken maken en technische oplossingen bedenken? Werk jij graag samen in teamverband en denk je mee met de vraag van de klant?

Voor ons dochterbedrijf Pro Ruimte zoeken wij een tekenaar- werkvoorbereider in Kaatsheuvel. In deze functie maak je ontwerp- en bestektekeningen. Daarnaast wordt je betrokken bij het geven van adviezen die betrekking hebben op het ontwerpproces. Je werkt nauw samen met de projectleider en de opdrachtgever.

Lees verder »

Neem contact met ons op

Scroll naar top