De Wegenscanners

De Wegenscanners

Over ons

De Wegenscanners is een onafhankelijk bureau dat zich heeft gespecialiseerd in het non-destructief onderzoek van wegen en kunstwerken. Met behulp van diverse meettechnieken wordt een goed en volledig beeld van de weg en alles wat daaronder zit gegeven.
De wegconstructie, de ondergrond en eventuele kunstwerken worden vlakdekkend in kaart gebracht. De inmeting wordt uitgevoerd met een meetbus die op een normale snelheid over de weg rijdt.
De bevindingen uit de scans worden in heldere rapportages en tekeningen weergegeven. Deze informatie wordt zowel analoog, digitaal in GIS of in onze eigen app opgeleverd. Vanuit deze data kan veel inzicht verkregen worden op allerlei niveaus.

Gemarkeerd product

Wegenscan

Compleet inzicht, efficiënt wegbeheer. De Wegenscanners meten onder meer: Dikte van asfalt Dikte van fundering Homogeniteit van wegvakken Laagdikten Onthechting en verbrijzeling Scheurvorming Stootplaten en andere objecten Locatie van meshtrack Uitspoelingen onder asfalt Klinkerlagen onder verharding Aanwezigheid assen en sintels Wapening kunstwerken Grondradar Met een grondradar worden laagovergangen in de weg inzichtelijk gebracht. Typische laagovergangen in de weg zijn uiteraard asfalt/fundering en fundering/ondergrond. We meten hiermee de opbouw van de weg. De beelden van de grondradar geven ook informatie over plaatselijke afwijkingen (zoals schades, wapening en andere laagovergangen). Gammaspectrometer De gammaspectrometer levert informatie over de variatie in soorten steenslag en de overgang in wegconstructies. Dit geeft inzicht in de aanleggeschiedenis van de weg. De geschiedeniskaart van de weg geeft u een handvat om de weg beter te begrijpen. Hiermee kan andere informatie zoals asfaltdikte, draagkracht, mengselsamenstellingen van de weg in een breder kader worden geplaatst. Zie bijgevoegde film.

Lees verder »

Nieuws

Neem contact met ons op

Scroll naar top