Econsultancy BV

Over ons

Econsultancy is een onafhankelijk ingenieursbureau met een breed pakket aan diensten. Wij voeren zowel enkele onderzoeken als multidisciplinaire projecten uit. Ons dienstenpakket bestaat uit: bodem, water, omgeving, ecologie, geluid, infra, archeologie, Breeam, drone. Voor alle onderzoeken beschikken wij over de juiste certificaten.

Ons werkterrein
Wij beperken ons niet alleen tot de technische aspecten van het milieu. Ook voor vragen op beleidsmatig, juridisch, financieel en organisatorisch gebied staan wij onze opdrachtgevers bij.

Onze opdrachtgevers
Wij voeren opdrachten uit voor particulieren, overheden en het bedrijfsleven. Zo werken wij onder andere voor gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers en bureaus voor ruimtelijke ordening. Iedereen die een onderzoek nodig heeft kan Econsultancy inschakelen.

Onze medewerkers
Voor elk onderzoeksgebied hebben wij een vakkundig team in huis. Onze kennis en kunde levert het meeste op wanneer wij in een vroeg stadium worden betrokken bij een project. Onze integraal projectmanager bundelt alle krachten in het voordeel van onze opdrachtgevers door meerdere onderzoeken in een vroeg stadium te coördineren. Dat bespaart tijd, geld en papierwerk.

5 vestigingen in Nederland
Wat in 1996 begon als enthousiast duo is uitgegroeid tot een ingenieursbureau met landelijke dekking. Inmiddels bestaat het team uit meer dan 180 specialisten verdeeld over de vestigingen in Boxmeer, Rotterdam, Swalmen, Doetinchem en Zwolle.

Volle kracht vooruit
Econsultancy blijft zich ontwikkelen en vernieuwen. We staan midden in de samenleving en onze oplossingen creëren positieve maatschappelijke effecten. Daarmee leveren wij een bijdrage aan een duurzaam en verantwoord gebruik van onze leefomgeving.
Samen maken we Nederland mooier.

Gemarkeerd product

Vacatures

KNA archeoloog – Zwolle

Als senior KNA Archeolog heb je de vrijheid om naar eigen inzicht zorg te dragen voor de correcte uitvoering van projecten, van offerteaanvraag tot en met eindrapportage. Met behulp van een geautomatiseerd opgravingsysteem en moderne apparatuur voer je zelfstandig of in teamverband archeologische onderzoeken uit. Proefsleuvenonderzoeken en het begeleiden van opgravingen behoren tot jouw takenpakket, net als het opstellen van een Plan van Aanpak of een Programma van Eisen. Je bent verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van je werk en fungeert als aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Je bent medeverantwoordelijk voor het op peil houden van de werkvoorraad en bezoekt actief bestaande en potentiële relaties.

Lees verder »

Junior projectleider bodem – Doetinchem

Er zijn verschillende aanleidingen voor een bodemonderzoek; van bouwactiviteiten en herontwikkeling tot het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Als junior projectleider bodem ben jij de schakel die de klant verbindt met de bevoegde overheid.

Samen met team bodem draag jij zorg voor het reilen en zeilen van je eigen projecten, vanaf de offerteaanvraag tot en met de eindrapportage. Je bent verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van je eigen werk en fungeert als aanspreekpunt voor opdrachtgevers. Je bewaakt de kwaliteits- en veiligheidsaspecten en leert de veldgegevens en analyses te interpreteren. Veldwerkplannen stel je zelf op zodat de veldwerkers dit met jouw aansturing kunnen uitvoeren. Je bent medeverantwoordelijk voor het op peil houden van de werkvoorraad en samen met een medior of senior projectleider bezoek je bestaande en potentiële relaties.

Lees verder »

Projectleider geluid en omgeving – Doetinchem en Zwolle

Als projectleider geluid en omgeving ga jij aan de slag met vraagstukken op het gebied van geluid en leefomgeving en durf je buiten de standaard patronen te denken. Bij ons krijg jij de mogelijkheid om met behulp van alle vakgebieden dit soort vraagstukken op te lossen.

Jouw dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het zorgdragen voor een correcte uitvoering van eigen projecten, van offerteaanvraag tot en met advisering. Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van het werk en fungeert als aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Je voert zelfstandig metingen en onderzoeken uit. Je helpt collega’s en bezoekt relaties. Daarnaast zijn er ook werkzaamheden op andere vlakken van omgevingsaspecten, zoals externe veiligheid en stikstofdepositie.

Lees verder »

Milieukundig begeleider – Doetinchem / Zwolle

Als milieukundig begeleider draag jij in samenwerking met het team op een veilige en verantwoorde wijze zorg voor het uitvoeren van bodemsaneringen. Je houdt toezicht op de milieutechnische, milieuhygiënische en veiligheidskundige aspecten van de bodemsanering en je voert controlemetingen uit. Je signaleert knelpunten en draagt (in overleg) oplossingen aan. Jij bent degene die de projectleider op de hoogte houdt van de voortgang van projecten. Ook onderhoud jij contacten met aannemers, opdrachtgevers en bevoegd gezag. In het veld ben jij het gezicht van Econsultancy en het aanspreekpunt van de klant.

Lees verder »

Neem contact met ons op

Scroll naar top