Fid BV

Over ons

Als uitzendorganisatie hebben wij ons gespecialiseerd in het uitzenden en detacheren van krachten in zowel de inzameling van afval als de verwerking hiervan. Wij bezitten een groot bestand aan gespecialiseerd personeel. Daarbij kunt u denken aan krachten die kunnen worden ingezet op een weegbrug, containerwagen of kolkenzuiger, chauffeurs voor zijlader tot krachten die dagelijks op een veegmachine de straten schoonhouden.

FID doet zaken met een groot aantal klanten dat direct of indirect te maken heeft met afval. Het grootste deel van deze klanten werkt met een dagplanning. Omdat deze planning regelmatig fluctueert, heeft FID een poolsysteem opgebouwd. Binnen de pool worden mensen opgeleid en breed inzetbaar gemaakt. Hierdoor is FID in staat om zowel handjes als gespecialiseerd personeel flexibel in te zetten.

Doordat we beschikken over eigen vervoermiddelen, is het werkgebied waarin de uitzendkrachten ingezet worden bijzonder groot. Met kantoortijden vanaf 6.00u zijn wij al aanwezig als de klant begint te werken. Bereikbaarheid buiten kantooruren en in het weekend, bieden optimale dienstverlening om stagnatie in de werkzaamheden te voorkomen.

Het is belangrijk dat een nieuwe uitzendkracht goed geïnstrueerd aan het werk gaat. Het lezen van instructies is niet voor iedereen even gemakkelijk, aangezien het veelal uitzendkrachten betreft die voornamelijk gewend zijn om met hun handen te werken. FID heeft daarom een visuele instructie ontwikkeld voor de instroom van nieuw personeel. Aan de hand van een aantal foto’s met korte uitleg worden uitzendkrachten bewust gemaakt van de veiligheidsrisico’s. Uiteraard beschikken onze uitzendkrachten over de juiste PBM’s.

Sorteeranalyse
Sinds 2005 is FID ingesprongen op de wens van gemeenten om, middels het sorteren van afval, zelf een sorteeranalyse te maken. Wij beschikken over de expertise om uw afval op een correcte wijze te sorteren. Wij voeren de sorteeranalyse op de locatie van onze klant uit. Daar is altijd één persoon aanwezig eindverantwoordelijke. Hij of zij draagt zorg dat de gewichtsmeting correct wordt uitgevoerd en bijgehouden en is aanspreekpunt als het gaat om vragen over onduidelijkheden in de bepaling van afval richting de juiste (deel)stroom. Aan de hand van de resultaten stelt FID een rapport voor de klant op.

Groenvoorziening
FID uitzendbureau werkt al jaren met grote opdrachtgevers in de groenvoorziening. We beschikken over vakbekwaam personeel als hoveniers en machinsten. Natuurlijk kan FID op flexibele wijze de ‘handjes’ leveren. Gedurende het seizoen wordt er volop gewerkt in het groen. Buiten het seizoen proberen we zoveel mogelijk de mensen aan het werk te houden in andere sectoren, zodat onze klanten jaarlijks over dezelfde mensen kunnen beschikken. Tevens maken we van de wintermaanden gebruik om, veelal samen met onze klanten, de medewerkers bij te scholen op gebied van groen en veiligheid.

Food industrie
De food industrie vereist een speciale aanpak. Binnen deze industrie heb je met veel hygiëneregels te maken, die voortkomen uit de HACCP en BRC-A. FID heeft ruime ervaring met deze gestelde eisen en weet hoe je op de juiste wijze uitzendkrachten hierop kunt inzetten. Dit begint uiteraard met een strenge voorselectie. Iedere uitzendkracht vult een gezondheidsverklaring in. FID geeft uitgebreide instructies en begeleidt de uitzendkrachten bij het naleven van de hygiëneregels.

Pool
Uitzenden alleen is niet voldoende. U heeft behoefte aan flexibele oplossingen op maat. Wij hebben ruime ervaring met personeelsplanning. U hoeft ons alleen te melden hoeveel uitzendkrachten u nodig heeft en wij zorgen dat het afgesproken aantal geleverd wordt. Kleine of grote volumes, een enkele specialist of een grote piek in de vraag, FID kan u altijd voorzien. Door gebruik te maken van onze pool van uitzendkrachten, heeft u altijd een optimale personeelsbezetting. Eenvoudig, makkelijk en goed.

Gemarkeerd product

Products

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top