Kiwa KOAC

Over ons

Kiwa KOAC is dé zakelijke dienstverlener met onderzoeksfaciliteiten en deskundigheid op een breed gebied van de mobiliteitsinfrastructuur. Wij werken voor en met alle partijen die actief zijn op het gebied van wegen, vliegvelden, bedrijfsterreinen en dijkbekledingen. Als enige in Nederland bestrijken we het veld van advies, onderzoek, wegmetingen, laboratoriumonderzoek, kwaliteitsbegeleiding van werken tot en met het verzorgen van kennisoverdracht.
Wij werken aan een voortdurende verbetering van onze producten en meetmiddelen om onze klanten beter van dienst te zijn. Hiervoor zetten wij de ervaring, creativiteit en innovativiteit van onze medewerkers in. In samenwerking met andere bedrijven richten wij ons op een breder dienstenpalet.
Bij al onze inspanningen hebben wij oog voor een juiste balans tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en een goede winstgevendheid. Wij streven naar een inspirerende werksfeer waarin teamwork tot de beste oplossingen moet leiden.

Gemarkeerd product

Technische ondersteuning arbitrage wegenbouwgeschillen

Een opdrachtgever en opdrachtnemer van een weg-, terrein- of bedrijfsverharding zullen meestal proberen geschillen over de uitvoering en/of kwaliteit in onderlinge overeenstemming te regelen. Pas wanneer de verstandhouding tussen partijen zodanig is verslechterd dat niet meer tot een vergelijk zal worden gekomen, kan de weg van arbitrage of een rechtszaak worden bewandeld. Bij bouwgeschillen met een technische achtergrond, mag u bij arbiters er niet zonder meer van uitgaan dat zij steeds zelf de oorzaak van gebreken kunnen bepalen of zelf gaan onderzoeken of wat u stelt waar is, zeker niet als het gestelde gebrek zich niet leent voor vaststelling door eenvoudige bezichtiging. Kiwa KOAC is de onafhankelijke deskundige partij die de opdrachtgever of de opdrachtnemer van een weg-, terrein- of bedrijfsverharding, maar ook arbiters en andere juristen kan bijstaan bij de civieltechnische kanten van een geschil over de kwaliteit of uitvoering van het werk. Wij kunnen zowel aan de eisende als aan de verwerende partij onze diensten aanbieden. Per geschil zullen wij uiteraard slechts één van de partijen kunnen helpen. Processtappen Kiwa KOAC onderzoekt om integriteitsredenen voorafgaande aan zijn dienstverlening of in een eerder project werk is verricht voor een van de geschilpartijen. In een vroeg stadium maken wij fotorapportages om te voorkomen dat eventuele herstelacties aan het werk het geschilpunt onzichtbaar maken of wegnemen. Afhankelijk van de aard van het geschil zullen wij proeven of metingen uitvoeren. Bij het opstellen van een expertiserapport zullen wij onze constateringen zo accuraat en neutraal mogelijk weergeven om misverstanden in een latere fase zoveel mogelijk te voorkomen.

Lees verder »

Products

Nieuws

Neem contact met ons op

Scroll naar top