Koop Bronbemaling

Over ons

Koop Watermanagement is een onderneming die zich heeft gespecialiseerd in pasklare oplossingen voor de meest uitéénlopende projecten op het gebied van grondwateronttrekking en grondwaterbehandeling.

Onze diensten:
– Verticale filterbemaling
– Horizontale drainage
– Deepwell bemaling
– Retourbemaling
– Frequentie gestuurde bemaling
– Grondwaterzuiveringen
– Overpompinstallaties
– Grondwatermonitoring
– Foliescherm
– Pompverhuur

Gemarkeerd product

Folieschermen

Door het bevestigen van een speciale cassette aan de graafarm van de drainagemachine kunnen wij folieschermen verticaal aanbrengen. De folieschermen kunnen tot op een diepte van 2,5 tot 4,5 meter minus maaiveld worden aangebracht. Toepassingsgebieden: – Tegengaan van kwelstromen en tunneling in dijken – Vermindering van debiet bij langdurige bemalingen – Scheiden van schone en verontreinigde terreinen – Voorkoming van grondwaterpeilverlaging in de omgeving van bemalingen – Isoleren van verontreinigingen

Lees verder »

Products

Nieuws

Neem contact met ons op

Scroll naar top