Lapinus / ROCKWOOL BV

Over ons

Lapinus is onderdeel van de ROCKWOOL Group. Lapinus biedt innovatieve oplossingen met steenwol, die worden gebruikt in een breed scala van toepassingen waaronder frictie, hekken, spoorwegen, coatings, pakkingen en water management.

Een van deze oplossingen is Rockflow, een innovatief water management systeem dat de neerslag van extreem zware regenbuien snel en effectief buffert om het vervolgens te infiltreren in de ondergrond of vertraagd af te voeren naar oppervlaktewater en/of het rioleringsstelsel. Rockflow wordt toegepast als it-riool en/of buffer bij nieuwbouw-, reconstructie- en afkoppelprojecten, bij de (her)inrichting van wadi’s en op locaties waar sprake is van wateroverlast.

Gemarkeerd product

Rockflow – een innovatief watermanagement systeem dat de neerslag van extreem zware regenbuien snel en effectief buffert om het daarna gedoseerd te infiltreren in de bodem of af te voeren naar het rioolsysteem.

De voordelen van Rockflow : – Grote wateropnamecapaciteit: Rockflow steenwol elementen kunnen in zeer korte tijd 95% van hun volume aan water opnemen. Dat betekent dat vrijwel het gehele volume van de elementen beschikbaar is voor de opvang van water. – Geen verlies van stedelijke ruimte: Het basismateriaal is steenwol en dat heeft alle eigenschappen van steen. Rockflow wordt onder wegen en parkeerplaatsen toegepast en kan hoog worden ingebouwd zonder dat de elementen hun vorm verliezen of aan functionaliteit inboeten. Alle stedelijke functies blijven gewoon gehandhaafd. – Infiltratie: De Rockflow steenwol elementen hebben een K-waarde van ongeveer 150 m/dag in zowel horizontale als verticale richting (vergelijkbaar met grind). Het horizontale oppervlak mag meegerekend worden als infiltratieoppervlak waardoor de ledigingstijd van het systeem d.m.v. infiltratie korter is dan die van vergelijkbare ondergrondse toepassingen en het systeem sneller beschikbaar is voor de volgende maatgevende bui. Door hemelwater te bergen en infiltreren waar het valt, wordt bovendien bijgedragen aan een gezonde waterbalans. – Inspectie en reiniging: Rockflow is inspecteerbaar én onder hoge druk reinigbaar. – Flexibel: De steenwolelementen zijn eenvoudig en zonder verlies van eigenschappen tijdens en na de installatie aan te passen (zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en prestaties), zodat bijvoorbeeld kruisende leidingen of andere obstakels ten tijde van installatie geen beletsel vormen. – Duurzaam: Steenwol is een natuurlijk materiaal (gemaakt van natuurlijk gesteente) dat op een duurzame manier wordt geproduceerd door ROCKWOOL. Steenwol is volledig circulair en 100% recyclebaar.

Lees verder »

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top