NaviQ

Over ons

Het opwerken van bodemas van afvalenergiecentrales. Een van de producten die daarbij gewonnen wordt, zijn granulaten die worden gebruikt in beton en immobilisatieprojecten.

Gemarkeerd product

AEC bodemas; duurzame en waardevolle grondstof voor immobilisaat en beton

NaviQ heeft jarenlange ervaring en kennis op het gebied van AEC bodemasopwerking. De opgewerkte bodemas kan nuttig worden toegepast als bouwstof óf als grondstof voor nieuwe producten zoals immobilisaat of beton. Zo wordt het gebruik van primaire grondstoffen beperkt en een belangrijke bijdrage geleverd aan een circulaire economie. Toeslagmateriaal beton In de continue zoektocht naar oplossingen en nuttige toepassingen voor bodemas is NaviQ er in geslaagd een volwaardig alternatief te ontwikkelen voor primaire grondstoffen van betonwarenproducten. Het toeslagmateriaal onder de naam Agrec ® vervangt een deel van grondstoffen zoals zand en grind en kan onder andere worden toegepast in straatklinkers, betonplaten en betontegels. Agrec ® heeft een optimale korrelverdeling, is BRL gecertificeerd en verkrijgbaar in verschillende zeeffracties. Duurzaam immobilisaat Naast de toepassing in beton, heeft NaviQ tevens een techniek ontwikkeld waarmee bodemas wordt verwerkt in een duurzaam immobilisaat. Een koude immobilisatie techniek combineert (verontreinigde) granulaire stromen met cement (bindmiddel) en water tot een vormvaste bouwstof. Het immobilisaat kan toegepast worden als basis- of funderingslaag. Niet alleen bij de aanleg van wegen, maar ook als fundering bij distributiecentra, zonnepanelen of opslagterreinen. Waardevolle grondstof voor projecten Kortom, AEC bodemas is een waardevolle grondstof die met de juiste technieken een nuttig en duurzaam tweede leven krijgt. NaviQ werkt op deze manier al jaren aan diverse producten en diensten die invulling geven aan de Green Deal bodemas. Maar ook aan een breed scala aan projecten. Van funderingen van zonneparken en wegenbouw tot toepassingen in landschapsprojecten zoals het Dak van Drenthe. NaviQ streeft hierbij altijd naar een optimaal economisch, technisch én duurzaam resultaat. www.NaviQ.nl

Lees verder »

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top