Koppeling Past Performance – CROW voor Prestatie-databank live

Beschrijving

De koppeling tussen de CROW Past Performance database en het product ‘Prestatie-databank’ van ons bedrijf EMVI-prestatiemeting is live. CROW Past Performance is dé systematiek voor decentrale overheden om prestaties te meten en de samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer te professionaliseren.

Inmiddels hebben zich al 50 aannemersbedrijven in de GWW aangesloten.

Voordelen koppeling:
De koppeling voor aannemers heeft 2 voordelen:

1. Aannemers krijgen actueel inzicht in hun landelijke Past Performance scores. Zij kunnen de eigen Past Performance beoordelingen importeren en analyseren.

2. Aannemers kunnen zich op eigen initiatief laten beoordelen op Past Performance bij opdrachtgevers die nu nog geen Past Performance toepassen. Daarmee zijn zij dus niet meer afhankelijk van bijvoorbeeld een gemeente of ze worden beoordeeld op Past Performance. Op deze manier kunnen aannemers meer scores van projecten in de landelijke database presenteren aan opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers gebruiken Past Performance scores voor de selectie van aannemers voor onderhandse opdrachten, vaak in combinatie met groslijsten.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top