MKB INFRA pleit voor een Aanbestedingsautoriteit

Beschrijving

Maar als die wet- en regelgeving door onwil of onkunde niet wordt gerespecteerd, dan heb je een stuk rechtsbescherming nodig. Die rechtsbescherming is er op papier wel met de mogelijkheid om bij de opdrachtgever vragen te stellen en zonodig ook aan te kloppen bij het klachtenloket van de aanbesteder. Maar als ook dat niet tot oplossing leidt blijven er maar twee mogelijkheden over, namelijk een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts of een gang naar de Voorzieningenrechter in Kort Geding. Uitspraken van de Commissie hebben echter geen bindende kracht en worden stelselmatig genegeerd, voor zover ze al niet pas na de gunning worden gedaan. Uitspraken van de rechter in Kort Geding bieden ook geen soelaas, want de aanbesteder krijgt bijna altijd gelijk en als hij niet wint, dan nog is de klager niets opgeschoten, want aan het overdoen van de aanbesteding of een schadevergoeding heeft de klager niets. Bovendien zijn deze twee mogelijkheden onaantrekkelijk voor het mkb dat liever niet met naam en toenaam als klager bij zijn vaste opdrachtgevers te boek wil staan vanwege gevreesde repercussies bij komende onderhandse uitnodigingen. Het is niet voor niets dat er veel gebruik wordt gemaakt van aanbestedingsinstituten zoals het Adviescentrum Aanbestedingen Grond Wegen en Groen (ACA GWG), die met behoud van anonimiteit van de vragensteller of klager de opdrachtgever benaderen. MKB INFRA is dan ook voorstander van het instellen van een Aanbestedingsautoriteit, die aanbesteders op de vingers kan tikken of zelfs aanbestedingen kan laten opschorten of overdoen, als er een terechte klacht ligt.

Media

Gallery

Website

Downloads

  Deel op Social Media

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on google
  Scroll naar top