MKB INFRA wil beteugeling certificaten

Beschrijving

MKB INFRA WIL BETEUGELING AANTAL CERTIFICATEN
In de infrastructuur wordt in toenemende mate een grote hoeveelheid certificaten geëist van het uitvoerend GWW-bedrijf. De steeds langer wordende reeks certificaten brengt onduidelijkheid en onwetendheid in de vraag naar certificaten in aanbestedingen. Hierdoor komt het voor dat certificaten gevraagd worden die niet helemaal of helemaal niet relevant zijn voor het desbetreffende werk. Daarnaast schiet de monitoring hoe conform het certificaat gewerkt zou moeten worden tekort. Ook de kennis dat bij sommige certificaten ook een opdrachtgeversinzet vereist is, ontbreekt.
Derhalve heeft de MKB INFRA Commissie Duurzaamheid en Innovatie het initiatief genomen om een adviesdocument op te stellen dat voor iedereen vrij te raadplegen is op de website. Met steun van commissielid Karel Ossewaarde en zijn medewerkers van Gebiedsmanagers BV is een document tot stand gekomen met adviezen welke certificaten relevant zijn bij de meest herkenbare types werken bij onze opdrachtgevers en hoe die in de aanbestedingsleidraad opgenomen dienen te worden. Hiermee hopen we te bereiken dat in aanbestedingen uitsluitend bepaalde certificaten geëist worden die op een bepaald type werk van toepassing of relevant zijn. Zo wordt voorkomen dat in de aanbestedingsleidraad onnodig bepaalde certificaten gebruikt worden als selectiecriterium, terwijl het type werk of de omvang van het werk dat niet noodzakelijk maakt. Aarzelt u vooral niet uw opdrachtgever bij acquisitiegesprekken of via vragen in de inlichtingenprocedure daarop te wijzen.

Media

Gallery

Website

Downloads

  Deel op Social Media

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on google
  Scroll naar top