Aanleg en onderhoud van recreatiepaden

Beschrijving

Koers Aannemingen verzorgt het totale traject van de aanleg en het onderhoud van recreatiepaden zoals fiets- en wandelpaden in landschappelijke gebieden als op en rond heidevelden en in bossen. Ook de aanleg van ruilverkavelingwegen en parkeerterreinen behoren tot de werkzaamheden.

KKS heeft elk totaaltraject in eigen hand

KKS Koers Aannemingen werkt in dit geval, net als bij de aanleg van wegen, met eigen specifiek materieel. Het werk start met het uitgraven van de grond waar het fiets- of wandelpad moet komen, tot aan de aardebaan (de vaste). Daarna zijn de aanleg van de zandfundering, het egaliseren en verdichten en het profileren van de zandbaan de opvolgende werkzaamheden. Dit laatste heet in vakjargon ´het aanbrengen van het cunet´. Daarna wordt de door KKS vervaardigde KFP-mix, KoMex®, DurEko-mix® of KoTRec op het cunet aangebracht en wordt er met de speciale fiets- en wandelpadwals verdicht. Dit is de laatste bewerking voor de uiteindelijk nette oplevering van het terrein. ´ … alsof het nieuwe pad er altijd al gelegen heeft …. !´

Reparatie en onderhoud aan fiets- en wandelpaden, betonnen ruilverkavelingswegen en parkeerterreinen door KKS Koers Aannemingen kunnen worden vastgelegd in onderhoudscontracten.

De KKS fietspadmachines en –walsen worden ingezet voor zowel de aanleg als het onderhoud.
Dit, al naar gelang de opdracht.

Media

Gallery

Website

Downloads

  Deel op Social Media

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on google
  Scroll naar top