Bodemonderzoek/sanering

Beschrijving

Iedereen wil een gezond, schoon en veilig leefklimaat. De bodem is de basis. Bij gebiedsontwikkeling, infrastructurele werken, het winnen van bouwstoffen, realiseren van bouwwerken of het bouwrijp maken van de bodem, wordt om een geschikte bodemkwaliteit gevraagd.

VAN ONDERZOEKSTRAJECT TOT SANERING
Onderzoek naar de bodemkwaliteit vindt vaak plaats in combinatie met archeologisch of grondmechanisch onderzoek. Wij denken mee in een kostenefficiënte benadering van het bodemonderzoek. Om de uitvoering van een (water)bodemsanering in goede banen te leiden, is het vaak wettelijk verplicht om de werkzaamheden door een onafhankelijk adviesbureau uit te laten voeren.

GECERTIFICEERD ÉN ONAFHANKELIJK
DAGnl voert de werkzaamheden gecertificeerd en onafhankelijk voor u uit. Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van locaties en begeleiden van saneringen. De aanleiding voor het uitvoeren van een bodemonderzoek kan divers zijn. Onze doelstelling is altijd dezelfde: het doelgericht en kostenefficiënt aantonen van de aan- of afwezigheid van een bodemverontreiniging op een locatie. DAGnl beschikt over alle benodigde certificeringen en kan het gehele onderzoekstraject tot en met sanering voor u verzorgen.

Deze discipline valt onder Greenhouse Advies.

ONZE DIENSTEN OP HET GEBIED VAN BODEMONDERZOEK- EN SANERING:
– Quickscan kansen en risico bodemsanering bij aankoop
– Reguleren grond- en afvalstromen
– Asfaltonderzoek
– Infiltratieonderzoek
– Bodemonderzoek SIKB-BRL 2000
– Opstellen saneringsplannen
– Monitoring grondwater
– Milieukundige begeleiding bodemsanering SIKB-BRL 6000
– Bewaking projectbudget bij bodemsanering, directievoering
– Nazorg bodemverontreiniging en stortplaatsen

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top