Deponie

Beschrijving

Hoewel het moderne afvalstoffenbeleid gericht is op duurzaamheid en circulariteit, is storten van complexe afvalstoffen tot op heden onvermijdelijk. De rol van een deponie is in deze tijd meer en meer een voorwaarde voor recycling. Immers, uit recycling ontstaan onvermijdelijke residuen waarvoor geen hergebruiksopties bestaan. Op een milieuverantwoorde manier kunnen wij deze afvalstoffen verwerken op onze deponie.

Scroll naar top