Draagkracht fundering en zandbed

Beschrijving

Draagkracht fundering en zandbed
In de nieuwe wegenbouwcontracten worden steeds vaker eisen gesteld aan de stijfheid van alle constructielagen, niet alleen na openstelling van de weg, maar ook tijdens de uitvoering. Door al in de bouwfase de stijfheid van fundering, zandbed en ondergrond te meten en te analyseren kan in een vroeg stadium worden getoetst of de constructie in wording aan de ontwerpuitgangspunten zal voldoen. Eventuele corrigerende maatregelen kunnen meteen worden uitgevoerd en niet pas na voltooiing van het werk.

Waarom Kiwa KOAC?
Kiwa KOAC heeft een testbak van 1 m² en 0,5 m hoog gebouwd om de stijfheid van allerlei soorten (grof)granulaire materialen in het
laboratorium te kunnen bepalen. De afmetingen van de bak maken het mogelijk om het materiaal op realistische wijze te verdichten
en met een Light Weight Deflectometer te beproeven waardoor in het laboratorium al een indruk kan worden verkregen van het
praktijkgedrag. Kiwa KOAC heeft op basis van jarenlange ervaring voor diverse materialen richtwaarden opgesteld die kunnen worden gebruikt
voor de afnamecontrole van de draagkracht van fundering en onderliggende lagen. Op basis van onderzoekscijfers is een model
ontwikkeld waarmee de ontwikkeling van de stijfheid van het zandbed met voortschrijdende afbouw van de wegconstructie kan
worden voorspeld.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top