Energie en milieu

Beschrijving

In Nederland gaan we steeds meer naar een hergebruik-economie. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken in 2050 klimaatneutraal te zijn, waarbij dus al het afval wordt hergebruikt (100% circulair).

Roelofs bedenkt maatwerkoplossingen voor én met overheden, organisaties, bedrijven en regio’s, zodat zij de duurzame ambities kunnen waarmaken. Door ondernemerschap, technologieën, innovaties, kennis en natuurlijke hulpbronnen te bundelen, bereik je het meest voor je lokale leefomgeving. Niet alleen milieuwinst, maar ook nieuwe inkomsten, kostenbesparing, een hogere bedrijvigheid en meer werkgelegenheid.

Onze specialisten staan voor concreet milieuadvies, niet alleen op projectniveau maar ook voor de gehele bedrijfsvoering. Op basis van het Roelofs Kompas kunnen wij complete businessmodellen opstellen. En dat is ook nodig, want de energievraag van Nederland is voor maar liefst 75% afkomstig van de industrie. Hier valt dus heel veel winst te behalen!

In de circulaire economie bestaat geen afval. Verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan door de herbruikbaarheid van producten en materialen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dit is anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur veelal worden vernietigd.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top