Eshafoam

Beschrijving

Draagkrachtige en milieuvriendelijke gebonden funderingen

Bij reconstructie van een asfaltverharding wordt bestaand funderings-materiaal vaak vervangen door een nieuwe fundering. Dit is belastend voor het milieu. De toevoeging van Eshafoam schuimbitumen maakt 100% hergebruik van de oude fundering in situ mogelijk. Een kostenbesparende en milieuvriendelijk basis voor uw asfaltconstructie.

TOEPASSING
Eshafoam schuimbitumen wordt gebruikt om (bestaand) funderings-materiaal te binden en/of te immobiliseren. Bij funderingsmaterialen die volgens de wet bodembesluit niet mogen worden hergebruikt, kan het toevoegen van Eshafoam leiden tot een product dat voldoet aan de eisen
van de wet bodembesluit en geldende constructieve eisen.

ESHAFOAM IS GESCHIKT ALS BINDMIDDEL VOOR
FUNDERINGEN MET:
• Hoogovenslakken
• Freesasfalt
• Steenachtige funderingsmaterialen
De hoge stabiliteit en draagkracht maken een met Eshafoam gebonden fundering ook zeer geschikt voor zwaar belaste industrieterreinen, opstelplaatsen en stoplichten.

DAAROM KIEST U VOOR EEN GEBONDEN
FUNDERING MET ESHAFOAM:
• Een met Eshafoam gebonden fundering vormt een stabiele en flexibele basis. Geen last van plaatvorming, krimp en scheurvorming waardoor er
geen schade aan het bovenliggende asfalt optreedt.
• Bij reconstructies hoeft niet geïnvesteerd te worden in een nieuwe fundering en in veel gevallen volstaat een dunnere asfaltlaag. Dit kan een behoorlijke kostenbesparing op de totale asfaltconstructie
opleveren.
• Hergebruik van funderingsmaterialen levert tijdswinst op bij het aanleggen van een asfaltconstructie en vermindert de overlast.
• Hergebruik van funderingsmaterialen levert CO2-
reductie op. Met schuimbitumen voldoen funderingen aan de scherpe milieueisen voor funderingen.
• Alle met Eshafoam gebonden mengsels kunnen met traditioneel asfaltmaterieel worden verwerkt, tot laagdiktes van wel 30 cm in één werkgang.

Media

Gallery

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top