FORZ®Toeslagmateriaal

Beschrijving

FORZ®Toeslagmateriaal is een duurzaam en verantwoord alternatief voor zand en grind als toeslagstoffen voor betonwaren. Geproduceerd uit gewassen bodemas van afvalenergiecentrales draagt het bij aan de realisatie van de circulaire economie door het vervangen van primaire grondstoffen en het behoud van grondstofwaarde.

FORZ®Toeslagmateriaal is toepasbaar in beton voor o.a. klinkers, trottoirbanden, stoeptegels, industrieplaten, rioolbuizen en -putten en kan 50% van de primaire grondstoffen vervangen.

Scroll naar top