Grondstoffen

Beschrijving

Roelofs is gespecialiseerd in het winnen en klasseren van ophoog- en industriezand. Wij exploiteren al jaren zandputten op diverse plaatsen in Noord- en Oost-Nederland en in Duitsland. De zandwinningen zijn op werkdagen geopend en worden door onszelf of in opdracht door derden geëxploiteerd.

Zand winnen en exploiteren gaat verder dan alleen een gat graven. We beseffen dat we voor een langere periode aanwezig zijn in een gebied en dat we een blijvende verandering in het gebied achterlaten. Daarom benaderen wij een zandwinlocatie vanuit de totale inpassing in het landschap.

Optimaal draagvlak voor (eind)situatie
In het beginstadium gaat meteen veel aandacht uit naar de eindsituatie en zo investeren we al zo vroeg mogelijk, dus tijdens de actieve winning, in het eindbeeld. Ook besteden we veel aandacht aan de communicatie met omwonenden en belanghebbenden. Via nieuwsbrieven en inloopavonden worden deze zoveel mogelijk betrokken bij de planvorming.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top