Herziening ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’

Beschrijving

Asfalt dat wordt afgevoerd, dient te zijn onderzocht op teerhoudendheid (PAK). Dit onderzoek moet conform CROW
publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’ worden uitgevoerd. Sinds juni 2015 is de herziene ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’ beschikbaar. Na een overgangsperiode van zes maanden is deze richtlijn met ingang van januari 2016 van kracht. Kiwa KOAC is door de Raad van Accreditatie als eerste bedrijf geaccrediteerd volgens ISO/IEC17025 (L007) voor onderzoek naar de teerhoudendheid van asfalt (PAK).

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
De proeven Laagdikte en Laagopbouw, PAK-detector en DLC zijn nu ook opgenomen in de Standaard RAW Bepalingen (Proef 77 RAW 2015):
Bepalen constructieopbouw en laagdikte (77.1);
PAK-detectorproef (77.2);
DLC (77.3).

Het onderzoek naar constructieopbouw is grondiger en vereist rapportage van:
Mengsel type (oude benamingen)(gebroken/on-) en sortering;
Beoordeling – vermelding van afwijkingen, schades etc.;
Doorgaande beoordeling van lagen zoals verschillen in steensoort binnen één type en sortering;
Een foto.

Het DLC-onderzoek is aangepast:
Van drie klassen (250 mg/kg) naar twee klassen (≤50 en >50 mg/kg);
De opzet voor het samenstellen van mengmonsters is gewijzigd;
De proefuitvoering van PAK-detector en DLC zijn nader beschreven en de kwaliteit is beter geborgd.

Waarom Kiwa KOAC?
De laboratoria van Kiwa KOAC zijn als eerste volledig geaccrediteerd door de Raad vanAccreditatie volgens ISO/IEC17025 (L007)
voor het onderzoek volgens IP49a en b conform proef 77.1, 77.2 en 77.3 (CROW Publicatie 210 ‘nieuwe stijl’). Daarnaast is het van
groot belang dat wij met onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van bouwstoffen en mengsels uitstekend invulling kunnen
geven aan de aanvullende eisen rond identificatie en beoordeling. Dit voorkomt verrassingen achteraf; stagnatie en extra kosten
worden bij een volledig en correct uitgevoerd onderzoek voorkomen.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top