Horizontale bemaling

Beschrijving

Voor de ontwikkeling van grote bouwoppervlakten en lange kabel- en leidingtracés is het toepassen van horizontale bemaling een zeer geschikte methode om de werkzaamheden in den droge uit te voeren. Door middel van onze drainagemachines wordt een drain tot een diepte van maximaal 7,8 meter onder het maaiveld geïnstalleerd. Om de grondwatertoestroming in slecht doorlatende gronden te bevorderen wordt de drainsleuf aangevuld met drainagezand.

Voordelen:
– Veilige bouwplaats door geringe bovengrondse obstakels
– Gereduceerd onttrekkingsdebiet t.o.v. conventionele bemaling
– Minder invloed naar de omgeving door centrale onttrekking
– Besparing op brandstof- en/of stroomverbruik

Onze systemen:
– Vacuümdrainage
– Zwaartekrachtdrainage

Media

Gallery

Website

Downloads

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top