KLEISER®bh+++, uitbreiding op de KLEISER®bh: In lijn bermloswerkinrichting met spatscherm en schuifbord.

Beschrijving

KLEISER®bh+++
Met deze uitbreiding op de KLEISER®bh realiseren we zowel een verbetering van de kwaliteit als een verdubbeling van de werksnelheid.
Aan parallellogrammen bevestigde messen werken de berm, voorafgaand aan de bewerking met de band, licht los waardoor direct naast de wegverharding de hechting met het opgebrachte materiaal verbetert en verderop in de berm het materiaal gemakkelijker door de band kan worden losgefreesd. Het spatscherm laat een hogere draaisnelheid van de band toe. Eventueel op de wegverharding geworpen materiaal wordt door het spatscherm opgevangen en terug in de berm geschoven. Tot slot zorgt een instelbaar schuifbord ervoor dat het langs de wegverharding gebrachte materiaal wordt vlakgeschoven voordat verdichting met de wielen van de kraan plaatsvindt. Ook kan er met het schuifbord extra materiaal in de diepere gaten worden geschoven waardoor ook op die plaatsen met één werkgang kan worden volstaan

KENMERKEN:
– Verbeterde hechting van het opgebrachte materiaal met de licht losgewerkte onderlaag.
– Strakker eindresultaat door voorvlakken met het schuifbord.
– Werksnelheid op kleibermen met freesasfalt tot 2 km/uur met een dagproductie tot 10 km/dag.

Media

Gallery

Website

Downloads

  Deel op Social Media

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on google
  Scroll naar top