KLEISER®bh voor het snel en goed herstellen van stukgereden bermen waarna de berm weer vlak en draagkrachtig aansluit op de wegverharding.

Beschrijving

De KLEISER®bh is een hulpstuk voor een mobiele kraan. Bermmateriaal op 0,5 tot 1,5 meter vanaf de wegverharding wordt losgefreesd en in de direct naast de wegverharding ontstane gaten gebracht, vervolgens wordt het opgebrachte materiaal gevlakt en verdicht door de wieldruk van de kraan. De berm sluit weer vlak en draagkrachtig aan op de wegverharding, hiermee is de verkeersveiligheid gediend en de wegverharding is behoed voor onnodige schade.

De belangrijkste kenmerken van de KLEISER®bh voor het herstellen van stukgereden bermen zijn:
– Tot vijf maal efficiënter dan de bekende conventionele methoden.
– Per kilometer 40 tot 80% lagere kosten.
– Circulair, materiaal dat al in de berm aanwezig is wordt hergebruikt.
– Per werkdag 1 ton vermeden CO2 uitstoot.
– Snel herstel graszode.
– Ecologisch verantwoord door overwegend horizontale verplaatsing van het bermmateriaal dat ook niet wordt fijngemalen.
– Geschikt voor grasbermen, bermen met halfverharding en al dan niet voorzien van bermbeton of graskeien.
– Uitstekend geschikt voor het verwijderen van gras en grond van de randen van de wegverharding van wegen en fietspaden, ook wanneer dat met een borstelmachine niet goed lukt.
– Beheerste verplaatsing van het bermmateriaal.
– Flexibel in de uitvoering door 1 man/machine combinatie.
– Bij wegen met v-max <= 60 km/u kan cf CROW 96b worden volstaan met bebakening op het werkvoertuig.
– Geringe hinder voor verkeer en aanwonenden bij de uitvoering.
– Uitvoering door regionaal partnerbedrijf van ByTheWay of desgewenst een door de gemeente aangewezen bedrijf.
– Toepassing van een innovatief tarief, automatisch delen van risico’s en kansen met vele bijkomende pluspunten (zie bijgevoegd artikel).
– Per saldo beter en voordeliger.
– De technische oplossing en de werkwijze zijn gepatenteerd.
– Doorontwikkeling waarbij zowel de kwaliteit van het resultaat als de werksnelheid substantieel worden verbeterd.
– De machine en de werkwijze zijn internationaal gepatenteerd.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top