Kwaliteitszorg schuimbitumenstabilisatie funderingen

Beschrijving

In Nederland is hergebruik van secundaire grondstoffen en bouw- en sloopafval de afgelopen jaren een hot item. Een van de technieken is het hergebruik van oude wegverhardingen als fundering door middel van
schuimbitumenstabilisatie. Kiwa KOAC biedt brede ondersteuning in kwaliteitszorg om de risico’s bij de realisatie van dit type fundering in kaart te brengen en te beheersen.

Processtappen
De breedte van onze dienstverlening komt het best tot uiting als het totale proces door Kiwa KOAC wordt begeleid. Onze unit
Keuringen (Kwaliteitszorg) heeft hierin een leidinggevende rol waarbij indien nodig gebruik wordt gemaakt van de expertise of inzet
van andere units zoals Advies en Road Testing. Voorafgaand aan de uitvoering kan het ontwerp en het uitvoeringsplan worden
beoordeeld in relatie tot het kwaliteitsniveau dat dient te worden behaald. Daarnaast kan Kiwa KOAC het vooronderzoek en overige
documenten met betrekking tot de toegepaste bouwstoffen toetsen.
Gedurende de uitvoering kan worden gecontroleerd of vooraf vastgestelde processen daadwerkelijk worden opgevolgd. Door
middel van deskundige kwaliteitsbegeleiding tijdens de aanleg kunnen afwijkingen of kwaliteitsrisico’s ter plaatse worden gesignaleerd. Vervolgens kan de kwaliteit van diverse onderdelen van het werk worden aangetoond door middel van metingen insitu, eventueel ondersteund door laboratoriumonderzoek.

Waarom Kiwa KOAC?
Kiwa KOAC beschikt over deskundige medewerkers, geavanceerde wegmeetapparatuur en eigen laboratoria. Veel proeven en
metingen zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025 (certificaat L007) en het
kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd volgens ISO 9001. U kunt ons in het gehele traject van een wegbouwkundig werk
inzetten. Maar begeleiding in één of meer onderdelen ‘op maat’ is ook mogelijk. De kwaliteitsbegeleiding gaat zo ver als u dat wilt.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top