Kwaliteitszorg waterdoorlatende bestrating

Beschrijving

Veel hemelwater komt onnodig in het riool terecht en het komt steeds vaker voor dat afvoersystemen overvloedige regenval niet aankunnen. Hemelwater ter plaatse laten infiltreren via een waterdoorlatende bestrating biedt een oplossing voor deze problematiek. Kiwa KOAC biedt brede ondersteuning in kwaliteitszorg om de risico’s bij de
realisatie van deze specifieke bestrating in kaart te brengen en te beheersen. Kiwa KOAC kan diverse betrokken partijen bij het hele
aanlegproces ondersteunen en begeleiden. Dit begint bij het opstellen of toetsen van het ontwerp en de specificaties waaraan het product moet voldoen. Aan de andere kant kan Kiwa KOAC de uitvoerende partij (aannemer) hulp bieden bij het bereiken van de gewenste eindkwaliteit.
Wanneer is het nodig? Waterdoorlatende betonstraatstenen worden in het algemeen in de volgende vier systemen ingedeeld:
• Betonstraatstenen met drainageopeningen;
• Betonstraatstenen met verbrede voegen;
• Poreuze betonstraatstenen;
• Grasbetontegels.
Naast de toegepaste bestrating spelen ook de overige onderdelen van de verhardingsconstructie een belangrijke rol in de
waterdoorlatendheid:
Samenstelling en kwaliteit van de onderliggende straatlaag;
Draagkracht en doorlaatbaarheid van de fundering;
Doorlaatbaarheid van de natuurlijke ondergrond;
Type voegvullingsmateriaal dat wordt toegepast.
Dit alles vraagt om een specifieke dimensionering en een goede afweging of een waterdoorlatende bestrating toepasbaar is. Eenwaterdoorlatende bestrating moet daarbij niet alleen direct na aanleg aan de eisen voldoen, maar ook in de resterende gebruiksfase moeten de prestaties van de verharding boven een aanvaardbaar niveau blijven. Kwaliteitsbegeleiding tijdens de gehele cyclus van het opstellen van de vraagspecificatie tot en met de eindcontrole is dan ook van
groot belang om tot een duurzame verharding te komen. Kiwa KOAC kan het gehele totstandkomingsproces begeleiden met adviezen, metingen, laboratoriumonderzoek, procescontroles en toetsing.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top