Retourbemaling

Beschrijving

Bij retourbemaling wordt het onttrokken grondwater geheel of gedeeltelijk teruggebracht in de bodem. Deze vorm van bemaling wordt gebruikt op locaties waar een verlaging van de grondwaterstand nadelige effecten kan hebben voor natuur, bebouwing of bodemverontreinigen.
Door het toepassen van retourbemaling kan de invloedssfeer van de bemaling sterk verkleind worden.

Media

Gallery

Website

Downloads

Deel op Social Media

Scroll naar top