Water, riolering en ecologie

Beschrijving

De aandacht voor water blijft onverminderd groot. Klimaatontwikkelingen, de schaarse ruimte en bezuinigingen zijn onderwerpen die vandaag de dag belangrijk zijn. Ook de lange termijn visie op de waterketen en de intensievere samenwerking tussen overheden maken het water- en rioleringsbeheer blijvend interessant.

Wij zien het als een uitdaging om vanuit de complexiteit en dynamiek van de huidige opgaven tot creatieve en innovatieve oplossingen te komen. Of het nu gaat om advisering of realisatie, om rioolbeheer of assetmanagement, om een eenvoudige rioolberekening of een stresstest wateroverlast, onze adviseurs zijn u graag van dienst.

Programma’s
Wij maken gebruik van de meest actuele reken- en tekenprogramma’s, zoals Infoworks ICM, 3D wateroverlast, GIS, het inpassen van plaatjes en filmpjes en het 3D ontwerpen van maatregelen. Om de mate van wateroverlast inzichtelijk te maken, maken wij gebruik van risicoanalyses, waarbij een verscheidenheid van extreme buien wordt doorgerekend.

Voorbeelden van producten waarin wij u kunnen voorzien zijn onder andere een gemeentelijk rioleringsplan, kostendekkingsplan, afvalwaterketenplan, OAS, waterhuishoudingsplan, watertoets, basisrioleringsplan, stresstest wateroverlast, afkoppel(master)plan, gemeentelijk waterplan, rioolinspectieplan, calamiteitenplannen, Rekenkameronderzoek en nog meer.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top