11, 12 en 13 februari 2025 | Evenementenhal Hardenberg 

Infra Relatiedagen ook voor 'verbinder' CROW een belangrijk podium

De deelnemerslijst van Infra Relatiedagen blijft maar groeien, want ook CROW zal aanwezig zijn.  Samen met Tom de Water, kenniswerker van Team RAW bij CROW, hebben we de belangrijke uitdagende doelstelling besproken die CROW voor zichzelf heeft gesteld, en hoe deelname aan de Infra Relatiedagen kan bijdragen aan het bereiken van deze doelstelling.

‘’CROW bestrijkt een breed spectrum. We verstrekken onder andere richtlijnen en beheren contractsystemen voor alles wat er in de openbare ruimte wordt aangelegd en onderhouden. Onze aanwezigheid op de Infra Relatiedagen heeft betrekking op RAW, een contractsystematiek welke wordt toegepast door alle publieke opdrachtgevers in een kleine 10.000 contracten per jaar. Via deze contracten hebben een groot aantal aannemers ook te maken met RAW. Wij beheren deze systematiek, maar de inhoud, eisen en regels worden door werkgroepen, bestaande uit gebruikers, aangeleverd. Wij faciliteren het proces om deze binnen de systematiek te implementeren.

In de basis zoeken wij specialisten die de RAW-systematiek herzien via overkoepelende organisaties zoals Bouwend Nederland of de Unie van Waterschappen. Werkgroepleden vertegenwoordigen op deze manier hun achterban. Door er voor te zorgen dat een werkgroep bestaat uit evenredig veel opdrachtgevers, aannemers en overige partijen zorgen we er daarmee ook voor dat de systematiek  gedragen wordt door de hele sector. Deelname en de vertegenwoordiging vanuit de hele sector is dus van essentieel belang.’’

CROW heeft een duidelijk plan om snel, grote stappen te zetten: ‘’Wij hebben onszelf de volgende doelstelling gegeven: wij willen circa 50 van de 120 deelhoofdstukken van de RAW-systematiek in drie jaar tijd gaan herzien. Dat vergt het werk van 100 tot 150 professionals binnen deze drie jaar. Dat is een enorm aantal, zeker als je bedenkt dat we de afgelopen vijf jaar ongeveer 20 deelhoofdstukken hebben herzien. We zijn ons bewust dat we hiermee extra inzet van de markt vragen. We moeten immers deze werkgroepen geformeerd krijgen. De werkgroepen bestaan uit opdrachtgevers, aannemers en waar nodig ook leveranciers of ingenieursbureaus als deze op een bepaald gebied over  specialistische kennis beschikken. Het is een uitdaging om voor deze doelstelling alle werkgroepen geformeerd te krijgen via de ‘standaard routes’. Daarom zoeken wij ook naar alternatieve manieren om mensen te laten aansluiten tot een werkgroep.

We merken dat de markt er open voor staat om mee te werken, maar het kan niet vaak genoeg herhaald worden. Op het thema ‘duurzaamheid’ slaat iedereen aan, zowel bij bedrijven als overheidsinstanties. Samen kunnen wij een enorme impact maken, door de RAW- systematiek met elkaar te verduurzamen en daarmee de GWW-sector te helpen verduurzamen via aanbestedingen en via contracten. Die boodschap willen wij overbrengen, om vervolgens een commitment te krijgen vanuit de gebruikers om mee te doen aan de werkgroepen.’’

Volgens Tom heeft CROW hierin een belangrijke rol te vervullen: ‘’CROW is dé verbinder. We zijn een onafhankelijke gesprekspartner en bieden een podium waarbij in vertrouwen met elkaar gesproken kan worden. Wij merken dat dit ook zo gevoeld wordt door de markt. Het is dus goed dat wij op de Infra Relatiedagen zichtbaar zijn, en ook belangrijk dat wij tijdens de beurs meedenken over de maatschappelijke opgave waar we met zijn allen voor staan. Zo laten we zien dat CROW de gesprekspartner is voor de GWW-sector en praktisch toepasbare kennis ontwikkeld die juist nu zo hard nodig is.’’

Tom is blij met een beurs als Infra Relatiedagen: ‘’De transitie waar we voor staan kunnen we niet alleen, die moeten we samen doen. Daarom is het goed om elkaar te vinden op een podia zoals Infra Relatiedagen, omdat ik er van overtuigd ben dat het helpt bij het versnellen van dit proces. Om dit in 2030 voor elkaar te krijgen is nog een hele uitdaging, maar als we dit individualistisch proberen gaan we het sowieso niet redden. Zaken en termen als verduurzaming, biodiversiteit, lage milieukosten en emissieloos bouwen zullen vast en zeker vaak voorbij komen tijdens de beurs. Dat die noodzaak groot is lijkt mij helder, alleen moeten we dit echt samen doen.

Tijdens Infra Relatiedagen staan wij midden in onze doelgroep die de werkgroepen zouden moeten vullen, dus dit is de uitgelezen kans om mensen te enthousiasmeren hiervoor. Op de Dag van de Circulariteit hebben we hiervoor al het eerste zaadje geplant, en nu hopen we dat er in februari al wat begint te ontkiemen.’’ 

CROW zal tijdens Infra Relatiedagen onder andere te vinden zijn op het Kennispark Overheid & Markt.

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll naar top