11, 12 en 13 februari 2025 | Evenementenhal Hardenberg 

Matchmaking in het Overheidspark

Wat gebeurt er allemaal op provinciaal niveau op het gebied van infra. Veel. Dat laten de provincies Drenthe en Overijssel zien op het Overheidsplein, waar het draait om het delen van kennis en matchmaking.  Drie dagen lang laten de provincies Drenthe en Overijsel zien waarmee ze bezig zijn. 

Dagelijks organiseren ze korte sessies, waar totaal uiteenlopende onderwerpen de revue passeren. Laten ze in ieder geval aanleiding zijn voor mooie gesprekken tussen overheden en aannemers. 

Aan het programma wordt hard gewerkt. Dit kun je verwachten: 

Dinsdag 7 februari:

Joost van der Wal
Presentatie ‘Circulaire economie bij Drenthe’

Bert Dijks
Presentatie ‘project Emmen West, hybride UAV contract’

 

Woensdag 8 februari:

Arnold Mesken
Presentatie ‘project Circulaire fietsbrug Klijndijk’

Cor Rodermond
Presentatie ‘Directievoering projecten bij Drenthe’

 

Donderdag 9 februari:

Henk-Jan ten Brink
Presentatie ‘Doorfietsroutes in Drenthe’

Gerrit Jansen
Presentatie ‘Innovatie atelier in Noord Nederland’

Aan het programma wordt hard gewerkt. Dit kun je verwachten: 

Dinsdag 7 februari:

Joost van der Wal
Presentatie ‘Circulaire economie bij Drenthe’

Bert Dijks
Presentatie ‘project Emmen West, hybride UAV contract’

 

Woensdag 8 februari:

Arnold Mesken
Presentatie ‘project Circulaire fietsbrug Klijndijk’

Cor Rodermond
Presentatie ‘Directievoering projecten bij Drenthe’

 

Donderdag 9 februari:

Henk-Jan ten Brink
Presentatie ‘Doorfietsroutes in Drenthe’

Gerrit Jansen
Presentatie ‘Innovatie atelier in Noord Nederland’

Dinsdag 7 februari

Karin te Molder

Meet & Greet
Speciaal voor studenten die de College tour volgen

13.00 – 16.30 uur

Karin te Molder en Jan-Paul Boutkan

 

De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd. Daarnaast dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd. De eenheid bestaat uit de volgende teams: Project Sturing, Project Advies, Leiding, Ontwikkeling en Expertise, Verkeer en Infrabeheer.

Op de Infra Relatiedagen zijn jullie welkom op onze stand voor een Meet & Greet met ons, waar jullie alle vragen kunnen stellen over het werken bij de Provincie Overijssel. Wij ontmoeten jullie graag om te spreken over de mooie vakgebieden en toffe projecten.

Karin en Jan-Paul zijn teamleiders bij de eenheid Wegen en Kanalen van Provincie Overijssel voor de teams Wegen en Kanalen Project Advies en Project Sturing (WKPA en WKPS). Het team Project Advies en het team Project Sturing werken aan infrastructurele projecten die voortkomen uit diverse investerings- en onderhoudsprogramma’s. Het gaat hierbij om projecten van civiele constructies zoals wegen, bruggen, beschoeiing, sluizen en duikers.

Joost van der Wal

Joost van der Wal
Presentatie: Circulaire economie bij Drenthe

14.00 uur

De Provincie Drenthe heeft in oktober 2022 de ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur ondertekend. Daarmee stelt de provincie Drenthe zich als doel om in 2030 GWW-projecten klimaatneutraal en circulair uit te voeren. Maar hoe zorgen we er concreet voor dat onze GWW-projecten in 2030 klimaatneutraal en circulair zijn? Oftewel: welke stappen zetten wij naar een circulaire organisatie in 2030. Tijdens deze 15 minuten durende presentatie laten we graag zien wat we op dit moment doen én in de toekomst gaan doen om onze GWW-projecten klimaatneutraal en circulair uit te voeren.

Klimaatneutraal, circulair, klimaat adaptief of energieneutraal: als adviseur duurzame infrastructuur bij de provincie Drenthe werk ik, Joost van der Wal, dagelijks aan deze onderwerpen voor onze infrastructuur projecten. Als provinciale overheid hebben we een belangrijke rol in het behalen van klimaatdoelstellingen door onze GWW-projecten te verduurzamen om zo van maatschappelijke meerwaarde te zijn. Dagelijks werk ik met veel plezier aan deze opgave, waarbij ik het vooral belangrijk vind om de juiste balans te vinden in enerzijds duurzaamheids-, milieukosten-, en maatschappelijke winst en anderzijds de kosten in euro’s. Ik hoop jullie dan ook te zien bij mijn presentatie over circulair werken in GWW-projecten van de provincie Drenthe, zodat ik jullie kan inspireren om ook stappen te zetten in circulair te werken binnen GWW-projecten!

Niki van Urk

Niki van Urk (Stichting Pioneering)
Presentatie: Infra Futurelabs

14.45 uur

Samen krijgen we de cirkel rond! 

Er moet nog veel gebeuren om in 2050 de huidige lineaire naar een circulaire economie te hebben omgebogen. Een economie waarin we geen primaire grondstoffen meer gebruiken en geen CO­2 meer uitstoten. In 2030 hebben moeten we deze doelstellingen al voor 50% hebben gehaald! Een grote uitdaging! Door de krachten te bundelen en kennis en kunde bij overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen samen te brengen moet het mogelijk zijn om deze transitie te laten plaatsvinden! Samen kunnen we werken aan eenduidige adequate beleidsvorming en uitvoering door gezamenlijk regionaal en provinciaal zaken op te pakken! Dit is Infra FutureLabs.

Binnen mijn functie – programma coördinator bij Stichting Pioneering – werk ik dagelijks aan de opgaven die spelen in de infra- en bouwsector. De opstapelingen van bijvoorbeeld de grondstofschaarste, de uitdagingen die de circulaire economie met zich mee brengen, het tekort aan woningen en de merkbare klimaatveranderingen maakt mij nog gemotiveerder om mensen met elkaar te verbinden en de opgedane kennis te delen in de community. #Samenaandeslag

Bert Dijks

Bert Dijks
Presentatie Project Emmen West, hybride UAV contract

15.30 uur:

Jan Wienk (Stichting Pioneering)
Presentatie: Emissievrije Asfaltset

16.15 uur

Marienke Bijleveld

Marieneke Bijleveld
Presentatie: Materialenmonitor

16.15 uur

Circulaire doelen; hoe weten we of we ze gaan halen?
Provincie Overijssel gaat bij haar werkzaamheden in de infra monitoren in hoeverre activiteiten de circulaire doelstellingen dichterbij brengen.
Marieneke Bijleveld vertelt in een korte pitch hoe de provincie dit aan pakt.

Marieneke is sinds 2019 als beleidsmedewerker werkzaam bij eenheid Wegen en Kanalen van Provincie Overijssel met als aandachtgebied circulariteit in de infra.
Haar drijfveer is groei; van letterlijk alles dat zich kan ontwikkelen. Zij heeft een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid en zet dit in op beleidsterreinen verkeer & vervoer, water, milieu economie, innovatie en energie.
En heeft ook gewerkt aan ontwikkelen van mens & organisatie.

Woensdag 8 februari

Arnold Mesken

Arnold Mesken
Presentatie: Project Circulaire fietsbrug Klijndijk

14.00 uur

De provincie Drenthe heeft bij de realisatie van de aansluiting Klijndijk een circulaire fietsbrug ingezet. Tijdens de presentatie wordt er informatie gegeven over de aansluiting Klijndijk in de Drentse provinciale weg de N34. Tevens wordt stilgestaan bij de vraag waarom wij bij de voorbereiding van dit project gekeken hebben naar hergebruik van een brug en daarnaast een stukje over de geschiedenis van deze brug en hoe wij via de samenwerking met de provincie Groningen op de hoogte waren dat deze brug op zoek was naar een nieuwe bestemming. Tot slot gaat het over de aanpassingen die wij eraan hebben gedaan en welk resultaat dit heeft opgeleverd.

De voorbereiding en uitvoering van civieltechnische projecten is waar ik, Arnold Mesken mij als projectleider bij de provincie Drenthe dagelijks mee bezig houdt. Met name de multidisciplinaire reconstructiewerken. Wanneer er ook nieuwe bouw of werk methodes worden toegepast geeft mij dat extra energie. Ik ben erachter gekomen dat door klein te beginnen je best veranderingen teweeg kunt brengen. De lat hoeft niet altijd hoog gelegd te worden. Ik hoop jullie te zien tijdens mijn presentatie.

Roland Hendriksen en Harry Post

Roland Hendriksen / Harry Post (Beens Speciale Projecten)
Presentatie: Circulaire oever N377

14.45 uur

 

Provincie Overijssel streeft naar -50% gebruik van nieuwe grondstoffen in 2030 en volledig circulair bouwen in 2050. In de Oude Vaart bij Hasselt wordt een nieuwe oever opgebouwd waarbij gebruikte betonnen damplanken worden toegepast. Tevens wordt de aanwezige sliblaag gestabiliseerd waardoor deze niet getransporteerd en gestort hoeft te worden. Samen met aannemer Beens Speciale Projecten delen wij graag de lessen die in deze pilot zijn geleerd. Als we in dit project al meer dan 75.000 autoritten Zwolle-Amsterdam compenseren; wat is dan de spin-off als het uitgangspunt ‘re-use’ in meer civiele werken wordt toegepast?

Roland Hendriksen is projectleider infrastructuur bij de Provincie Overijssel. Samen met zijn projectteam bereid hij meerdere (deel-)projecten voor op de provinciale wegen N337 (Deventer-Zwolle) en N377 (Hasselt – A28/De Lichtmis). Het waterbouwkundige deelproject ‘oever Oude Vaart bij Hasselt’ is fase 1 van een grootschalige aanpassing van de N377.

Harry Post is bedrijfsleider van Beens Speciale Projecten (BSP). De werkzaamheden van Beens Speciale Projecten bestaan uit de diverse waterbouwdisciplines waarbij de nadruk ligt op hergebruik van materialen.

Vanuit ons eigen circulaire depot in Lelystad ontvangen wij inkomende partijen betonnen-, hardhouten en stalen damwand welke indien nodig worden bewerkt en nadien worden opgeslagen voor toekomstig gebruik op werken. Samen met zijn projectteam heeft hij in bouwteamverband het waterbouwkundige deelproject ‘oever Oude Vaart bij Hasselt’ (fase 1) voorbereidt en is op dit moment bezig met de realisatie hiervan.

Cor Rodermond

Cor Rodermond
Presentatie: Directievoering projecten bij Drenthe

15.30 uur

De provincie beheert meer dan 500 km wegen in Drenthe. Deze wegen hebben onderhoud en/of reconstructies nodig. Onze projecten worden in verschillende contractvormen in de markt gezet, waarvan het merendeel op RAW basis. Graag neem ik jullie mee in de verschillende facetten gedurende de realisatiefase van een project.

Mijn naam is Cor Rodermond, directievoerder civiele techniek bij de Provincie Drenthe. Van jongs af aan ben ik werkzaam binnen de infra techniek. Gestart aan de kant van de opdrachtnemer en inmiddels 15 jaar werkzaam als opdrachtgever. Het is mijn uitdaging om binnen ieder project draagvlak te vinden, zijn meerwaarde mee te geven en deze binnen de gestelde eisen naar een positief mogelijk eind resultaat te begeleiden.

Bas Spliet
Leininga

Bas Spliet  (foto boven) / Remco Leinenga (Maritime Developers)
Presentatie: Waterstof aangedreven werkschip

16.15 uur

Als eerste provincie in Nederland brengt Overijssel een schip in de vaart dat wordt aangedreven op waterstof.

Binnenkort start de provincie Overijssel met de bouw van een werkschip dat vanaf 2024 wordt ingezet voor het onderhoud en de inspectie van de provinciale waterwegen. Het oude diesel werkschip dateert uit 1983 en is einde levensduur. Een vergelijking met diesel en elektrisch aangedreven schepen van dit type viel al snel in het voordeel uit van waterstof. Zo levert waterstof een relatief hoge actieradius op vergeleken met een elektrische aandrijving. Met waterstof kan het schip, zonder te bunkeren, vier dagen achter elkaar in de vaart worden gehouden. Bovendien is het accupakket minder groot en efficiënt in gebruik. Omdat het schip door beschermde natuurgebieden vaart als de Wieden en de Weerribben is een stille en milieuvriendelijke oplossing een belangrijk pluspunt.

Dat dit werkschip een interessant voorbeeldproject is, wordt onderstreept door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die aan Overijssel een subsidie Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) heeft verstrekt. Daarmee kon Overijssel de financiering sluitend maken en gaat dit bijzondere initiatief binnenkort uit de startblokken.

Hoofdafmetingen werkschip:
Lengte: 19,99 m
Breedte: 4,47 m
Hoogte v.a. waterlijn: 2,35 m (beweegbare stuurhut)

Ontwerp en engineering: Remko Leinenga van Maritime Developers
Projectleiding Overijssel: Bas Spliet, projectleider eenheid Wegen en Kanalen

 

Bas Spliet is projectleider bij de eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel. In deze rol is hij o.a. verantwoordelijk voor de realisatie van een functioneel, representatief en

duurzaam werkschip voor het vaarwegbeheer binnen de provincie. De provincie wordt bij dit proces ondersteund door maritiem consultant Remko Leinenga van Maritime Developers uit Hattem.

Hij is verantwoordelijk geweest voor het voorlopig ontwerp en de bijbehorende specificaties

Anne Altena

Anne Altena
Presentatie: Project N307 Roggebot – Kampen

17.00 uur

Het project N307 Roggebot-Kampen is een onderdeel van twee grotere, elkaar – als het ware – kruisende programma’s; het programma ‘De weg van A tot Z’, gericht op de verbetering van de wegverbinding tussen Alkmaar en Zwolle en het programma ‘Ruimte voor de Rivier IJsseldelta’, dat de regio ook in de toekomst droge voeten garandeert en zorgt voor nieuwe natuur.

Het project is voor de liefhebber van techniek een huzarenstukje, door de verschillende facetten binnen de weg- en waterbouw die hier bij elkaar komen. Een sluiscomplex tussen twee dijkringen wordt verwijderd, dijken worden nieuw aangelegd of versterkt. De vaarweg wordt gebaggerd en verbreed. Wegen worden verlegd, verbreed, inclusief de aanleg van een tunnel en een viaduct. Een nieuwe, hogere brug inclusief een beweegbaar deel. Met oog voor en rekening houdend met de ruimtelijke kwaliteit en de natuur in het gebied.

Het project heeft te maken met verschillende partijen: twee provincies (Flevoland en Overijssel), het ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, twee gemeentes (Dronten en Kampen) en twee waterschappen (Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland). In de omgeving bevindt zich ook nog een groot aantal andere stakeholders: omwonenden, bedrijven (bijvoorbeeld EuroParcs), het AZC Dronten (COA) en de kanovereniging Skonevaarder.

Naast verschillende rollen binnen IPM-teams veel ervaring met verschillende type opdrachtgevers in verschillende fases van een project. In het project N307 Roggebot-Kampen stuurt Anne onder andere het IPM-team aan. Vanaf de planfase in 2016 alle projectfasen tot en met de uitvoering op dit moment doorlopen.

 

Donderdag 9 februari

Gerrit Jansen

Gerrit Jansen
Presentatie: Innovatie atelier in Noord-Nederland

14.00 uur

De Provincie Drenthe geeft een presentatie over het Innovatie Atelier in Noord Nederland. Dit atelier is in het leven geroepen omdat innovaties binnen de markt wat achterbleven bij overheidsopdrachten. Samen met de provincies Groningen en Fryslân, de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en Koninklijke Bouwend Nederland en Koninklijke NLIngenieurs wordt via dit atelier actief samengewerkt om het toepassen van innovaties op het gebied van verduurzaming en circulair bouwen meer van de grond te krijgen. Hoe werkt het atelier? Aan de hand van een ingediende probleemstelling gaan de opdrachtnemers hun ideeën presenteren en wordt het beste beoordeelde idee beloond met een vervolg wat kan leiden tot een opdracht. De werkwijze zal aan de hand van voorbeelden worden uitgelegd.

Innovaties toepassen ten behoeve van een duurzame en circulaire infrastructuur is een vraagstuk waar ik, Gerrit Jansen, mij dagelijks bezighoud. Mijn rol als beleidsontwikkelaar wegen en vaarwegen bij de provincie Drenthe geeft mij de ruimte en de energie om op dit thema in te zetten voor onze ambtelijke organisatie. Innovaties moeten een oplossing bieden in de hedendaagse uitdagingen van onze leefomgeving. Creativiteit, lef, kennisuitwisseling en samenwerking zijn nodig om verder te komen om aan de gestelde (klimaat-)doelen te kunnen voldoen. Vanuit mijn rol heb ik een groot (kennis-)netwerk opgebouwd om de eigen organisatie verder te brengen door de ‘best practices’ te introduceren en te implementeren. Ik hoop jullie dan ook aan de hand van mijn presentatie voor het Innovatie Atelier te kunnen enthousiasmeren!

Henri Bijkerk

Henri Bijkerk
Presentatie: Invasieve exoten

14.45 uur

Aanpak bestrijding invasieve waterexoten

Invasieve waterexoten zijn door mensen geïmporteerde exotische waterplanten die schade toebrengen aan het milieu en de omgeving. In Overijssel veroorzaken planten als de Grote Waternavel, de Cabomba, de Verspreidbladige Waterpest en Ongelijkbladig vederkruid overlast op honderden locaties in Nationaal Park Weerribben-Wieden en watergangen van verschillende beheerders. “Mensen gebruiken deze exotische planten in aquaria en tuinvijvers, maar gooien de plantenresten bij het schoonmaken helaas vaak weg in de sloot. Daardoor komen ze uiteindelijk in natuurgebieden en het vaarwater terecht. Vervolgens worden ze onder meer door stroming van het water en door schroeven van boten verder verspreid.” Provincie Overijssel heeft de taak om invasieve waterexoten te bestrijden. Dat doet ze samen met andere Overijsselse waterbeheerders. In een korte presentatie wordt toegelicht hoe de invasieve waterexoten worden bestreden en hoe dit verder te voorkomen of te verminderen. De presentatie is een oproep voor andere waterbeheerders om alert te zijn op de aanwezigheid ervan , want éénmaal aanwezig kom je er misschien niet meer vanaf.

Mijn loopbaan tot nu toe is zeer gevarieerd geweest in de GWW-sector. Van wegbouwkundig adviseur tot wegbeheerder en nu al weer flink wat jaren beleidsontwikkelaar assetmananagement&duurzaamheid. Het aspect duurzaamheid heeft al jarenlang mijn grootste aandacht en verbind ik daarbij met assetmanagement zodat het ook standaard werkwijze wordt in de organisatie. Ik vind het belangrijk dat we niet alleen praten over duurzaamheid, maar er ook concreet invulling aan geven. Daar waar nodig stel ik beleidskaders op om duurzaamheid praktisch toepasbaar te maken. Die beleidskaders komen dan weer goed van pas als ik in projecten duurzaamheidssessies ondersteun of faciliteer met instrumenten uit de aanpak duurzaam GWW zoals het ambitieweb. Vele projecten heb ik op deze manier begeleid en heeft duurzaamheid een plek gevonden in alle projectfasen tot en met de uitvoering aan toe!

Henk-Jan ten Brink

Henk-Jan ten Brink
Presentatie: Doorfietsroutes in Drenthe

15.30 uur

De Provinciale Staten van Drenthe hebben op 28 september 2022 het strategisch plan Verkeersveiligheid , Mobiliteit op Maat en de Fietsagenda vastgesteld. In Fietsagenda is aangegeven op welke wijze de provincie investeert in de verkeersveiligheid van de fietsers, het hoofd fietsnetwerk en welke potentiële doorfietsroutes in beeld zijn gebracht. De looptijd van het strategisch plan is 2022-2026. De provincies Drenthe en Groningen werken samen met de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo aan de realisatie van de doorfietsroute ‘De Groene As’ (Assen-Groningen). Inmiddels is ruim 50% van de route gerealiseerd. Tijdens de realisatie en de gebruiksfase zijn wij tegen diverse aandachtspunten aangelopen.

Projectmanagement en locatieontwikkeling: als projectmanager bij de provincie Drenthe werk ik, Henk-Jan ten Brink, dagelijks aan de realisatie van infrastructurele werken. De realisatie van nieuwe infrastructuur of infrastructurele aanpassingen in een land met een intensief grondgebruik vereist een goede afstemming met de omgeving. Ik zie de realisatie van infrastructuur als gebiedsontwikkeling en zie mogelijkheden voor synergie met ander ontwikkelingen. Het schrappen van de bouwvrijstelling (stikstof) en het gedeelde gebruik van de doorfietsroutes (door landbouwverkeer en auto’s) zijn voor mij een uitdaging, waarover ik graag met u in gesprek ga.

Jan Spoelstra

Jan Spoelstra / Louis Fikkert
Presentatie: Planning infrastructuurprojecten 2023

16.30 uur

Provincie Overijssel gaat in 2023 weer diverse infrastructuurprojecten aanbesteden. Louis en Jan vertellen vanuit hun rol als opdrachtgever wat er dit jaar in de provincie voor wegen, kunstwerken en vaarwegen in de planning staat.

Jan (foto boven) en Louis zijn opgavemanager bij de eenheid Wegen en Kanalen van Provincie Overijssel en vanuit die rol opdrachtgever van infrastructuurprojecten. Waar Jan zich meer richt op strategie en investeringsprojecten (vervanging, nieuwbouw en reconstructie), houdt Louis zich bezig met de programmering van het onderhoud en de instandhoudingsprojecten (dagelijks en groot onderhoud).

Scroll naar top