Programma

Actuele thema's

Welke thema’s zijn actueel in de grond-, weg- en waterbranche en hoe kunt u daar in de praktijk op inspelen? Tijdens Infra Relatiedagen 2020 worden interessante kennissessies en demonstraties gegeven. 

Wanneer het programma voor 2020 bekend is, kunt u dit hieronder teruglezen. Houd onze website in de gaten of schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

 

Hieronder kunt u het programma van de afgelopen editie teruglezen, om u een indruk te geven van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen. 

Programma 2019

14:00 – 14:30 uur – Water2Keep 
Regenwater een lust in plaats van een last

14.45 – 15.15 uur – Future Fuels
Blauwe Diesel is een duurzame, fossielvrije, CO2-neutrale en emissie-arme brandstof. Hiermee verbeteren ze de CO2-footprint van bedrijven en instellingen. Wilt u weten hoe u met uw voertuigenpark snel, verantwoord en eenvoudig kunt overstappen op de Blauwe Diesel 100 zonder aanpassingen aan de voertuigen? Vincent van Future Fuels vertelt u er graag meer over!

15.30 – 16.00 uur – Field Factors/gemeente
Opslag van regenwater in de ondergrond voor hergebruik in droge tijden Door regenwater op te slaan in de ondergrond komt het beschikbaar om aan de lokale vraag te voldoen, zelfs in droge perioden. Door gebruik van hoogwaardige, duurzame materialen en veel aandacht voor ruimtelijk ontwerp is het mogelijk om oplossingen ruimtelijk gezien goed in te passen. Wilrik en Dick Bakker van de gemeente Someren vertellen samen over de natuur gebaseerde oplossingen voor watermanagement  op locatie en hoe deze in de gemeente Someren zijn toegepast.

16.15 – 16.45 uur – Provincie Overijssel
Contract ondertekening door Provincie Overijssel voor de Innovatieroute N737. Strukton Civiel vertelt vervolgens meer over dit innovatieproject. “Op dinsdagmiddag 16.15 uur tijdens de Infra Relatiedagen vindt in het Kennistheater de contract ondertekening van de Innovatieroute N737 plaats. De provincie Overijssel heeft dit project gegund aan Strukton Civiel Noord & Oost b.v. (voorheen Reef Infra). Strukton Civiel zal vertellen hoe zij dit innovatieproject benut om stappen te zetten in de transformatie van aannemer naar technologiebedrijf. Daarnaast zal de provincie Overijssel schetsen welke ambities zij de komende periode heeft en hoe zij samen met bedrijven wil samenwerken aan vernieuwende oplossingen voor de toekomst.   

17.00 – 17.30 uur – Hendrikse Wegenbouw 
Er zijn reeds diverse reparatietechnieken voor riolering en inspectieputten op de markt. De techniek van hendrikse Wegenbouw is nieuw en revolutionair op gebied van uitvoering en circulariteit.

18.45 – 19.15 uur – Green Infra
Productontwerper & trendwatcher Welke trends komen er aan?  Wat zijn huidige energie probleemstellingen? Wat zijn de oplossingen? Hoe kunnen wij door samenwerken voordelen halen uit de energie transitie?

19.30 – 20.00 uur – Rio Huys 
Risico gestuurd beheer van de riolering

20.15 – 20.45 uur – Debets BV 
Het probleem van bodemdaling gaat vanaf nu voor heel Nederland gelden. Reden hiervoor is de dalende grondwaterspiegel veroorzaakt door niet tijdig ingrijpen tegen de klimaatverandering. Hoe keren we het tij?

14.00 – 14.30 uur – Fiber Core
Composiet in de kunstwerkbouw

14.45 – 15.15 uur – Future Fuels
Blauwe Diesel is een duurzame, fossielvrije, CO2-neutrale en emissie-arme brandstof. Hiermee verbeteren ze de CO2-footprint van bedrijven en instellingen.Wilt u weten hoe u met uw voertuigenpark snel, verantwoord en eenvoudig kunt overstappen op de Blauwe Diesel 100 zonder aanpassingen aan de voertuigen? Vincent van Future Fuels vertelt u er graag meer over!

15.30 – 16.00 uur – Heijmans
 Infra Gerben van Bochoven en Frits Stas Recente Asfalt innovaties Heijmans zorgt voor slimme, duurzame, onderhoudsvriendelijke en vernieuwende wegdekken. De markt verandert snel en grondstoffen worden schaars. Recyclen en verrijken van grondstoffen is daarom belangrijk. Maar ook hoe we met onze omgeving omgaan is essentieel. Dit vraagt om verandering van de asfaltmengsels. Vandaag praten onze asfaltexperts Gerbert van Bochove en Frits Stas u bij over de meest recente asfalt innovaties.

16.15 – 16.45 uur – Infranology
Straatzand special

17.00 – 17.30 uur – GEP 
Bij klimaatsverandering denken we vaak eerst aan de vele lasten die het met zich mee kan brengen. Denk hierbij aan wateroverlast. Maar met regenwater kun je ook veel nuttige dingen doen. Fred vertelt over hun ervaringen met het gebruik van regenwater in de particuliere omgeving.

18.00 – 18.30 uur – Hendrikse Wegenbouw 
Wim de Groot Circulaire reparatietechniek voor betonriool Er zijn reeds diverse reparatietechnieken voor riolering en inspectieputten op de markt. De techniek van Hendrikse Wegenbouw is nieuw en revolutionair op gebied van uitvoering en circulariteit.

19.30 – 20.00 uur Green Infra
Welke trends komen er aan? Wat zijn huidige energie probleemstellingen? Wat zijn de oplossingen? Hoe kunnen wij door samenwerken voordelen halen uit de energie transitie?

20.15 – 20.45 uur – Onlanders  
In deze interactieve sessie met maar liefst 3 sprekers wordt een onderwerp aangesneden dat niet te missen is: het huidige klimaat.  De wereld staat voor de opgave om de opwarming van de aarde af te wenden. Klimaat verandering heeft als thema nog een hoog ‘maar wat heeft dat dan met mij te maken’ gehalte. Slechts 10% van de aanbestedingen in 2018 hadden klimaat, circulaire economie of CO2 reductie als thema. Ohpen en Onlanders hebben daarom de krachten gebundeld en zetten 2019 in het teken van hoe we zelf vanaf vandaag ons werk kunnen veranderen om zo gezamenlijk bij te dragen aan de klimaatdoestellingen van Parijs. Onze slogan: Samen betekenisvol aanbesteden, ik doe het

14.00 – 14.30 uur – Urban Technology
Hoe maken we de openbare ruimte klimaatproof? Klimaatwerk in uitvoering! Hoe maken we de openbare ruimte klimaatproof? Dat is de opgave voor de infrasector de komende jaren. De gemeente Huizen vertelt over hun aanpak en de Hogeschool van Amsterdam deelt tips uit hun onderzoeksprogrammadeelt. Een klimaatbestendige stad hoeft niet per se duurder te zijn! Hiervoor moeten we samen aan de slag.

14.45 – 15.15 uur – Future Fuels
Blauwe Diesel voor verbeting CO2-footprint Blauwe Diesel is een duurzame, fossielvrije, CO2-neutrale en emissie-arme brandstof. Hiermee verbeteren ze de CO2-footprint van bedrijven en instellingen.Wilt u weten hoe u met uw voertuigenpark snel, verantwoord en eenvoudig kunt overstappen op de Blauwe Diesel 100 zonder aanpassingen aan de voertuigen? Vincent van Future Fuels vertelt u er graag meer over!

15.30 – 16.00 uur – Heijmans Infra  
Recente Asfalt innovaties Heijmans zorgt voor slimme, duurzame, onderhoudsvriendelijke en vernieuwende wegdekken. De markt verandert snel en grondstoffen worden schaars. Recyclen en verrijken van grondstoffen is daarom belangrijk. Maar ook hoe we met onze omgeving omgaan is essentieel. Dit vraagt om verandering van de asfaltmengsels. Vandaag praten onze asfaltexperts Gerbert van Bochove en Frits Stas u bij over de meest recente asfalt innovaties.

16:15 – 16:45 uur – Rio Huys
Risico gestuurd beheer van de riolering

17.00 – 17.30 uur – Rio Huys
De toekomst van de riolering

17.30 – 17:45 uur – Organisatie Infra Relatiedagen
Uitreiking Innovatie Award

18.00 – 18.30 uur – Hendrikse Wegenbouw
Er zijn reeds diverse reparatietechnieken voor riolering en inspectieputten op de markt. De technik van hendrikse Wegenbouw is nieuw en revolutionair op gebied van uitvoering en circulariteit.

18.45 – 19.15 uur – Water2Keep
 Het klimaat verandert: Hittestress, droogte en wateroverlast. Welke visie hebben wij en welke oplossingen bieden wij als bedrijf..? Water2Keep kan bijdragen aan toepassingen op het gebied van klimaatadaptieve maatregelen, zowel boven- als ondergronds.Wij bieden diverse oplossingen voor wateropslag en infiltratie in de private sector, projecten en openbare ruimte. Wij presenteren voorbeelden van deze oplossingen en lichten deze toe!

19.30 – 20.00 uur – Green Infra
Welke trends komen er aan?  Wat zijn huidige energie probleemstellingen? Wat zijn de oplossingen? Hoe kunnen wij door samenwerken voordelen halen uit de energie transitie?