Kennisprogramma

Actuele thema's

Welke thema’s zijn actueel in de grond-, weg- en waterbranche en hoe kunt u daar in de praktijk op inspelen? Tijdens Infra Relatiedagen 2020 worden interessante kennissessies en demonstraties gegeven.

Lees hieronder het programma van 5 februari 2020.

Kennisprogramma woensdag 5 februari 2020

14.00 uur – 14.30 uur

Real-time inzicht voor wegbeheerders, door data uit duizenden auto’s

Door de groeiende hoeveelheid wegverkeer neemt helaas ook de overlast hiervan toe. Al jarenlang worden er daarom steeds meer en steeds betere geluid reducerende deklagen toegepast. Het grootste nadeel hiervan? De gevoeligheid voor rafeling. Jaarlijkse inspecties voeden de beheersystemen van de wegbeheerders en op basis van deze informatie wordt een onderhoudsplanning voor de komende jaren gemaakt. En tóch zijn elke winter spoedreparaties nodig omdat het groot onderhoud toch net iets te laat komt, of de inspecteur de rafeling net iets te licht beoordeelde.

Door het leasepark van Strukton Civiel uit te rusten met de innovatie Wegenwijs, monitoren zij de staat van het wegdekoppervlak continu en elke dag. Met de data die hiermee wordt ingewonnen kan niet alleen de actuele staat, maar ook de ontwikkeling van de rafeling inzichtelijk worden gemaakt. Dit biedt wegbeheerders inzicht in het beste moment voor groot onderhoud en adviseert daarnaast in het beste moment om levensduur verlengend onderhoud (LVO) uit te voeren.

Spreker: Coen Smits | Unihorn BV – Strukton Civiel

14.45 uur – 15.15 uur

Toekomstbestendig asfalt

In April 2016 ondertekenden 174 landen het akkoord van Parijs met als hoofddoel de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5-2°C. Nederland was één van de ondertekenaars. De directe en indirecte gevolgen daarvan worden door de gehele samenleving duidelijker: het moet anders! De asfaltwegenbouw vormt geen uitzondering en opdrachtgevers hebben in toenemende mate de doelstelling om én circulair én energie- én klimaatneutraal én duurzaam te werken. BAM Infra Asfalt heeft én-én-én-én asfalt ontwikkeld dat aan het behalen van deze doelstellingen een forse bijdrage kan leveren. In de lezing neemt BAM u mee in de ontwikkeling van én-én-én-én asfalt die begon in 2013 en nog steeds doorgaat. Duidelijk wordt wat én-én-én-én asfalt is en hoe het bijdraagt aan het behalen van uw doelstellingen. En-én-én-én asfalt wordt sinds 2016 toegepast en het toepassingsgebied groeit steeds sneller. Om in de nabije toekomst op grotere schaal én-én-én-én asfalt te kunnen leveren zijn investeringen noodzakelijk. BAM gaat daarom graag met u in gesprek want alleen samen kunnen we de toekomst vormgeven.  

BAM, ‘Building the present, creating the future’

Spreker: Rien Huurman | BAM Infra Asfalt 

15.30 uur – 16.00 uur

Hoe denken opdrachtgevers en opdrachtnemers over Circulariteit?

Circulariteit is een actueel thema. Circulariteit behelst meer dan het recyclen; het gaat erom ketens met behoud van waarde te sluiten. De grondstoffen worden steeds schaarser en tegelijkertijd verspillen waardevolle materialen. Tijd voor actie zodat ook onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst nog materialen tot hun beschikking hebben. 

Maar wat verstaan we onder circulariteit en hoe vertalen we dit nu naar concreet beleid en uitvoering, moeten we vaste patronen doorbreken en waar zit de toegevoegde waarde? In de markt zien we veel verschillende bewegingen en initiatieven zoals materialen paspoort, CB23, SBIR, Madaster, Circulaire Viaduct, etc. Door de bomen is soms moeilijk het bos te zien. 

In deze sessie ontleden we met opdrachtgevers en opdrachtnemers het begrip circulariteit en bekijken we verschillende invalshoeken van hoe we dit in aanbestedingen kunnen meenemen. Samen kunnen we grondstoffen ketens sluiten. Kom dus naar deze bijeenkomst en discussieer samen met ons over de toekomst van onze kinderen.

Sprekers: Jan Hendrik Fischer (Rayonmanager) & Harry Hofman (Regisseur Circulaire Grondstoffen)

16.15 uur – 16.45 uur

Innovatief inmeten: C5-IRI tool (langsonvlakheid)

Heeft u geen inzicht in de langsonvlakheid van de weg? Wilt u na aanleg van de weg weten of de weg voldoet aan de eisen van Rijkswaterstaat? Wilt u veel informatie over de weg zonder hoge kosten (aan bijv. verkeersmaatregelen)?

Door onze C5-IRI tool wordt de langsonvlakheid van de weg tot op de millimeter nauwkeurig in kaart gebracht. Hoe we dat doen? Wij scannen de weg in met de Streetmapper-360. De Streetmapper rijdt met het verkeer mee en meet heel nauwkeurig elke cm2 in. Uit één scan met de Streetmapper verkrijgen wij veel informatie over de weg. Zo hebben wij snel inzichtelijk wat de lengte- en dwarsprofielen van de weg zijn en wat de verkanting en eventuele spoorvorming is. Voldoet de weg niet meer aan de eisen van Rijkswaterstaat? Dan maken wij een asfaltontwerp.

Wij gaan mee met de ontwikkelingen en proberen altijd innovatief te zijn, gaat u met ons mee?

Spreker: Marcel Kuipers | Geomaat

17.00 uur – 17.30 uur

Herziene vorm van botsveiligheid

Veilige wegen gaat ons allemaal aan. In Europa moeten lichtmasten voldoen aan de EN 40 en ondersteunende constructies voor verkeersborden en verkeerslichten aan de EN 12899. Daarbij moet in geval van botsveiligheid een test zijn uitgevoerd volgens de EN 12767, welke in 2019 is herzien. Botsveiligheid is een complexe materie en inzichten op dit gebied veranderen. De aanpassing in de Europese norm voor botsveiligheid heeft als gevolg dat de notatie van de vereiste prestatieklasse van constructies voor wegen, zoals lichtmasten en bewegwijzeringsmasten, verandert. De aanduiding van de prestatieklassen wordt langer, maar ook duidelijker waardoor een betere keuze gemaakt kan worden voor gedrag van een mast bij een aanrijding. In deze lezing voeren we u door de wijzigingen.

Spreker: Bax van Boxtel | Technical Manager Pole Products

18.45 uur – 19.15 uur

Tenders winnen met de beste milieukostenindicator (MKI)

Opdrachtgevers willen vaker duurzame oplossingen inkopen. Dit kunnen zij doen door naast prijs ook de milieueffecten van de inkoop mee te nemen in de uitvraag door middel van de milieukostenindicator (MKI). Deze vorm van uitvragen vindt plaats door grote én kleinere opdrachtgevers. Duurzaamheid wordt dus een steeds belangrijker onderdeel bij deze uitvragen waarmee ook grote financiële voordelen zijn te halen. Voor veel aannemers is dit echter een nieuw, en daarom een lastig thema. Via deze lezing geven wij uitleg over wat de MKI is en de samenhang met de meest voorkomende begrippen.

Bovendien laten wij zien hoe je jezelf als aannemer kan onderscheiden en waar de kansen liggen op het gebied van een DuboCalc-berekening en het maken van project specifieke levenscyclusanalyse (LCA’s). In combinatie met goede en minder goede voorbeelden waarmee deze complexe materie een stuk overzichtelijker wordt.

www.primum.nl | www.avecodebondt.nl | Volg ons voor nieuws en vacatures ook op LinkedIn

Spreker: Kamiel Jansen | Primum (onderdeel van Aveco de Bondt)

19.30 uur – 20.00 uur.

Gaan we vanaf 2021 eenvoudiger én beter infraprojecten realiseren met de
Omgevingswet?

 Naar verwachting treedt over minder dan een jaar (op 1 januari 2021) de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet moet het eenvoudiger worden om infra projecten te starten en te realiseren. Bovenal moet de besluitvorming rondom infraprojecten beter verlopen, zodat het beter geïntegreerd is in de leefomgeving, maar ook dat er meer draagvlak voor is. Minder regels en vergunningplichten, maar ook méér participatie van belanghebbenden en samenwerking tussen overheid, markt en samenleving. Mooie ambities, maar wat betekent dit voor de praktijk? Hoe gaan we hier met elkaar werk van maken?

Tijdens deze lezing volgt een korte introductie over de Omgevingswet, waarbij een concrete vertaalslag is gemaakt naar wat het betekent voor professionals die werkzaam zijn in de grond- weg- en waterbouw.

www.avecodebondt.nl | Volg ons voor nieuws en vacatures ook op LinkedIn

Spreker: Juul Osinga |  Aveco de Bondt

Scroll naar top